Finanszírozási feltételek

Ügyfeleink lehetnek

18. életévüket betöltött, lakóhellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személyek (magánszemélyek), akiknek a központi hitelinformációs rendszer (KHR) szerint nincs lejárt tartozásuk.

Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik nem állnak felszámolási, adósságrendezési, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás alatt és nincs köztartozásuk, valamint amelyeknek a központi hitelinformációs rendszer (KHR) szerint nincs 30 napot meghaladó fizetési késedelmük

A hitelbírálathoz szükséges okmányok

Pontosan kitöltött és aláírt szerződési formanyomtatványok, valamint:

Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén

A szerződés megkötésekor a személyazonosság igazolásához szükséges eredetidokumentumok:

 • érvényes Vezetői Engedély (ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy kezesként, vagy adóstársként, illetve társ-lízingbevevőként történő bevonása szükséges) + lakcímkártya
 • érvényes Személyazonosságot igazoló más hatósági igazolvány (pl. személyi igazolvány, útlevél) és a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • egyéni vállalkozó esetén a fentieken túl Vállalkozói Igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás
 • tényleges tulajdonosi nyilatkozat
 • egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:
 • Munkáltatói jövedelemigazolás vagy legutolsó két hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását is vagy NAV által kibocsátott – legutolsó lezárt adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás
 • Nyugdíjszelvény, vagy legutolsó havi bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj átutalást.

 

Társas vállalkozás esetén

 • másolat a vállalkozást képviselő személy aláírási címpéldányáról
 • másolat a vállalkozást képviselő aláírásra jogosult személy érvényes Személyi Igazolványának személyi adatokat, arcképet, érvényességi dátumot és lakcímet tartalmazó oldalairól, illetve a Személyazonosító Igazolvány és a Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány mindkét oldaláról
 • másolat a vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatáról
 • friss főkönyvi kivonat

A finanszíroztatható gépjárművek köre 

Minden olyan új és használt személygépkocsi, rendszámozható motorkerékpár és B kategóriás engedéllyel vezethető kishasznon-jármű, amely: 

 • per-, teher- és igénymentes.
 • érvényes forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik.
 • nem tartozik a finanszírozó által kockázatosnak minősített modellek közé.
 • CASCO biztosítási fedezetbe vonható.

 

Jármű maximális életkora 

 

Jármű maximális életkora

szerződéskötéskor/ szerződés lejáratakor

Személygépkocsik

15 / 17 év

Legfeljebb 3,5 tonna
össztömegű haszongépjárművek

13 / 15 év

Rendszámmal ellátható motorkerékpárok

11 / 12 év

FORINT ALAPÚ FINANSZÍROZÁS

A forint alapú finanszírozás jellegzetessége, hogy a havi díjak a futamidő lejártáig csak abban az esetben változnak, ha a pénzpiaci hatások következtében az MNB által közzétett BUBOR (irányadó budapesti bankközi kamatláb) is tartósan megváltozik. Finanszírozók ezt általában a referencia kamatláb, mint báziskamatláb megállapításakor veszi figyelembe. A nagyobb kiszámíthatóságra törekvő és alacsonyabb kockázatot kedvelő ügyfeleink számára ez a konstrukció igen kedvező, bár magasabb a kamata a deviza alapú finanszírozásnál. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a forint kamatlábak is változhatnak, így az emiatt bekövetkező törlesztő részlet emelkedés kockázatot jelenthet Önnek.

FUTAMIDŐ

A finanszírozás futamideje az ügylet kockázati besorolásától függően 12 és 84 hónap között választható (a gépjármű életkor-határának figyelembe vételével). Egyéni és társas vállalkozók esetén pénzügyi lízing konstrukcióban a futamidő 12-96 hónap között választható. 

ÖNERŐ

A minimális saját rész a vételár 20 %-a.Direkt Leasing Kft. - Magyar